Vindkraft som driver området

Vi bygger för närvarande två vindkraftsparker i kommunen Karstula.

Vår avsikt är att båda vindkraftsparkerna ska vara i drift i slutet av år 2023 och att förbli en långsiktig ägare och operatör av de två vindkraftsparkerna samt en del av det lokala samhället i Karstula.

59 MW
kombinerad genereringskapacitet

Sammanlagt 168 000 MWh el produceras i genomsnitt årligen

Det motsvarar den årliga förbrukningen för 20 000 finländska hushåll

137 760 ton koldioxid undviks årligen (vid produktion med kol)

Koiramäki-kraftverket

Vindkraftsparken Koiramäki består av fem Nordex N163-vindkraftverk med en installerad kapacitet på 5,9 MW vardera.

Vindkraftverkens totalhöjd är 230 meter.

Vindkraftsparken börjar byggas under sommaren 2022 och planeras att driftsättas till hösten 2023.

Vindkraftsparken Koiramäki ligger i skogen runt dammen Koiralampi cirka 4 km söder om byn Vastinki i kommunen Karstula.

Mustalamminmäki-kraftverket

Vindkraftsparken Mustalamminmäki består av fem Nordex N163-vindkraftverk med en installerad kapacitet på 5,9 MW vardera.

Vindkraftverkens totalhöjd är 230 meter.

Vindkraftsparken börjar byggas under sommaren 2022 och planeras att driftsättas till hösten 2023.

Vindkraftsparken Mustalamminmäki ligger i skogen runt området för torvutvinning i Suurisuo cirka 2 km väster om motorväg 13.

Projektets milstolpe

För att visa alla intressenter att vi är en seriös, pålitlig och professionell partner är varje steg i projektet tydligt och transparent.

Idrifttagning av vindkraftsparken

Commissioning of windfarm

Resning av vindkraftgeneratorer

Erection of WTGs

Transport av vindkraftgeneratorernas komponenter till byggarbetsplatsen

Transports of WTG components to site

Byggstart på byggarbetsplatsen

Construction start at site

Grundläggningsarbeten

Foundation works