Vindkraft som driver området

Vi bygger för närvarande två vindkraftsparker i kommunen Karstula.

Vår avsikt är att båda vindkraftsparkerna ska vara i drift i slutet av år 2023 och att förbli en långsiktig ägare och operatör av de två vindkraftsparkerna samt en del av det lokala samhället i Karstula.

59 MW
kombinerad genereringskapacitet

Sammanlagt 168 000 MWh el produceras i genomsnitt årligen

Det motsvarar den årliga förbrukningen för 20 000 finländska hushåll

137 760 ton koldioxid undviks årligen (vid produktion med kol)

Koiramäki-kraftverket

Vindkraftsparken Koiramäki består av fem Nordex N163-vindkraftverk med en installerad kapacitet på 5,9 MW vardera.

Vindkraftverkens totalhöjd är 230 meter.

Vindkraftsparken börjar byggas under sommaren 2022 och planeras att driftsättas till hösten 2023.

Vindkraftsparken Koiramäki ligger i skogen runt dammen Koiralampi cirka 4 km söder om byn Vastinki i kommunen Karstula.

Mustalamminmäki-kraftverket

Vindkraftsparken Mustalamminmäki består av fem Nordex N163-vindkraftverk med en installerad kapacitet på 5,9 MW vardera.

Vindkraftverkens totalhöjd är 230 meter.

Vindkraftsparken börjar byggas under sommaren 2022 och planeras att driftsättas till hösten 2023.

Vindkraftsparken Mustalamminmäki ligger i skogen runt området för torvutvinning i Suurisuo cirka 2 km väster om motorväg 13.

Projektets milstolpe

För att visa alla intressenter att vi är en seriös, pålitlig och professionell partner är varje steg i projektet tydligt och transparent.

loading
 • 31/12/2023

  Idrifttagning av vindkraftsparken

  Idrifttagning av vindkraftsparken

  december 31, 2023

  Commissioning of windfarm

 • 01/07/2023

  Resning av vindkraftgeneratorer

  Resning av vindkraftgeneratorer

  juli 1, 2023

  Erection of WTGs

 • 01/06/2023

  Transport av vindkraftgeneratorernas komponenter till byggarbetsplatsen

  Transport av vindkraftgeneratorernas komponenter till byggarbetsplatsen

  juni 1, 2023

  Transports of WTG components to site

 • 01/11/2022

  Byggstart på byggarbetsplatsen

  Byggstart på byggarbetsplatsen

  november 1, 2022

  Construction start at site

 • 01/11/2022

  Grundläggningsarbeten

  Grundläggningsarbeten

  november 1, 2022

  Foundation works