Tuulienergia alueen voimana

Rakennamme parhaillaan kahta tuulipuistoa Karstulan kunnassa.

Tavoitteenamme on saada molemmat tuulipuistot toimintakuntoon vuoden 2023 loppuun mennessä ja pysyä näiden puistojen pitkäaikaisena omistajana ja käyttäjänä sekä paikallisen yhteisön jäsenenä Karstulassa.

59 megawatin
yhdistetty tuotantokapasiteetti

Vuosittainen keskimääräinen sähköntuotanto yhteensä
168 000 MWh

Vastaa 20 000 suomalaisen kotitalouden vuosittaista kulutusta

137 760 tonnia hiilidioksidia vältetään vuosittain (jos tuotettu hiilellä)

Koiramäki-voimala

Koiramäen tuulipuisto koostuu viidestä Nordex N163 -tuuliturbiinista, joiden kummankin kapasiteetti on 5,9 MW.

Turbiinien huippukorkeus on 230 metriä. Tuulipuiston rakentaminen alkaa kesällä 2022, ja sen käyttöönoton on suunniteltu tapahtuvan syksyllä 2023.

Koiramäen tuulipuisto sijaitsee metsässä Koiralammen lähistöllä nelisen kilometriä Vastingista etelään Karstulassa.

Mustalamminmäki-voimala

Mustalamminmäen tuulipuisto koostuu viidestä Nordex N163 -tuuliturbiinista, joiden kummankin kapasiteetti on 5,9 MW.

Turbiinien huippukorkeus on 230 metriä.

Tuulipuiston rakentaminen alkaa kesällä 2022, ja sen käyttöönoton on suunniteltu tapahtuvan syksyllä 2023.

Mustalamminmäen tuulipuisto sijaitsee metsässä Suurisuon turvetuotantoalueen lähistöllä parin kilometrin päässä valtatie 13:sta.

Projektin virstanpylväät

Osoittaaksemme kaikkien sidosryhmien keskuudessa maineemme vakavana, luotettavana ja ammattitaitoisena kumppanina teemme hankkeen jokaisesta vaiheesta selkeän ja läpinäkyvän.

Tuulipuiston käyttöönotto

Tuulipuiston käyttöönotto

Turbiinien nosto

Erection of WTGs

Voimalakomponenttien kuljetukset työmaalle

Transports of WTG components to site

Perustukset

Foundation works

Rakentamisen alku

Construction start at site