Kestävyys oppaana kaikkeen toimintaamme

Meillä on liiketoimintamalli, jossa taloudellinen kestävyys yhdistyy sosiaalisen ja ympäristöllisen arvon tuottamiseen, ja pyrimme jatkuvasti innovatiivisiin tapoihin tarjota palvelujamme.

Näemme itsemme avainasemassa omien tavoitteiden sekä sidosryhmiemme tavoitteiden mahdollistamisessa.

Toiminnallamme, joka perustuu vankkoihin ja läpinäkyviin teollisiin, eettisiin ja sosiaalisiin periaatteisiimme, annamme konkreettisen panoksen globaaliin ja paikalliseen kestävään kehitykseen, joka on hahmoteltu vuoden 2021 kestävän kehityksen raportissamme.

Raporttiin

Kestävyys ytimessä

Kestävä kehitys on paljon muutakin kuin kestävän energian tuottamista ja sen käytön mahdollistamista. Meille se tarkoittaa myös yhteisten arvojen luomista kaikille sidosryhmillemme ja toimintaympäristömme suojelemista.

Kestävän kehityksen peruskirja

Panoksemme paikalliseen kestävään kehitykseen on ilmaistu selkeästi kestävän kehityksen peruskirjassamme. Peruskirja toimii oppaana, johon olemme määrittäneet sitoumuksemme virallisessa muodossa.YHTEISTEN ARVOJEN LUOMINEN

Edistämme paikallisten yhteisöjen taloudellista osallistumista tarjoamalla mahdollisuuden investoida voimaloihimme paikallisten yhteistyöhankkeiden kautta.

YHTEISÖN KEHITTÄMINEN

Tuemme yhteiskuntaa, koulutusta, ympäristöä ja infrastruktuuria edistäviä hankkeita paikallisissa yhteisöissä yhteisöjä hyödyttävien ohjelmien kautta ja kannustamme parhaiden käytäntöjen jakamiseen.

KOULUTUS

Tuemme kestävään energiankäyttöön liittyvien taitojen, asiantuntemuksen ja tietojen jakamista koulutusprojektien ja koulutusohjelmien avulla.

YMPÄRISTÖNSUOJELU

Minimoimme toimintamme ympäristövaikutukset toiminnassamme alueilla, joilla toimimme.

PAIKALLINEN TOIMITUSKETJU

Kannustamme paikallisen työvoiman ja lyhyiden toimitusketjujen käyttöön, mikä hyödyttää paikallisia talouksia ja ympäristöä.

Suhteemme paikallisiin yhteisöihin

Falck Renewables pyrkii kaikessa tekemisessään pitämään yllä hyviä suhteita tuulipuistojen ympäristössä toimiviin yhteisöihin.

Suomessa otamme käyttöön ohjelmia, jotka hyödyttävät ja tukevat projektiemme vaikutusalueen yhteisöjä.

Tutustu Ruotsissa ja Isossa-Britanniassa toteutettuihin hankkeisiin:

SIIRRY YHTEISÖPORTAALIIN