Keitä me olemme?

Olemme globaali toimija uusiutuvan energian alalla. Kehitämme, suunnittelemme, rakennamme ja ylläpidämme voimaloita, jotka tuottavat puhdasta energiaa.

Tarjoamme myös erittäin erikoistunutta energianhallintaa ja loppukäyttäjille suunnattuja palveluita sekä energiantuottajille että kuluttajille.

Lisäksi hyödynnämme osaamistamme ja asiantuntemustamme kolmannen osapuolen resurssien hallintaan teknisestä ja hallinnollisesta näkökulmasta.

Kestävyys toiminnan perustana

Kehitämme toimintaamme jatkuvasti hyödyntämällä teknologista tutkimustyötä, jotta pystymme ennustamaan muutoksia ja ennakoimaan sidosryhmien tarpeita.

Jaettu kasvu on mahdollista keskittymällä avainalueisiin, joita ovat

  • energiasiirtymän johtaminen
  • yhteisten arvojen luominen
  • yhteinen kasvu sidosryhmien kanssa
  • sopeutumiskyvyn lisääminen liiketoiminnassa
  • osaamisen kehittäminen ja uudelleenkoulutus
  • kestävä resurssien kehittäminen
  • hiilineutraaliuden edistäminen
  • kyky kehittyä

Energiasiirtymän mahdollistaminen

Vuonna 2020 uudistimme brändimme identiteetin. Nyt se kuvaa entistä paremmin asemaamme nykypäivän ja tulevaisuuden haasteissa.

Haluamme määritellä itsemme positiivisen muutoksen mahdollistajiksi. Ymmärrämme tämän käsitteen kykynä luoda ja välittää muillekin sen voiman, jolla saavutamme asettamamme tavoitteet.

Haluamme jakaa sidosryhmillemme kokemuksemme, taitomme ja tietomme, jotta voimme kulkea energiasiirtymän polkua yhdessä.

Teemme positiivisesta muutoksesta mahdollista

Innovatiivinen, osaava ja huolehtiva: sanoja, joilla haluamme tulla kuvailluksi irti hiilestä pyrkivässä talousmaailmassa.