Det här är vi

Vi är en global aktör inom området förnybar energi.

Vi utvecklar, konstruerar, bygger och hanterar kraftverk som genererar ren energi.

Vi tillhandahåller också mycket specialiserad energihantering och underordnade tjänster till både energiproducenter och konsumenter och använder vår kunskap för att hantera tredjepartstillgångar ur ett tekniskt och administrativt perspektiv.

Hållbara i allt vi gör

Vi utvecklas ständigt tack vare ständig teknisk forskning och vår förmåga att förutsäga förändringar och förutse våra intressenters behov.

Vi lyckas med att skapa gemensam tillväxt genom att fokusera på viktiga områden:

  • Leda energiomställningen
  • Skapa gemensamt värde
  • Växa tillsammans med våra intressenter
  • Generera flexibilitet i verksamheten
  • Höja kompetens och skola om
  • Hållbar utveckling av tillgångar
  • Möjliggöra utfasning av fossila bränslen
  • Förmåga att utvecklas

Möjliggöra energiomställningen

År 2020 införde vi en ny varumärkesidentitet för att bättre beskriva vår ställning inför dagens och morgondagens utmaningar.

Möjliggöra positiv förändring är det koncept som definierar oss mest och handlar om kunna generera – och överföra – kraften för att uppnå de mål vi har satt upp.

Vi delar med oss av vår expertis, kompetens och kunskap, så att alla våra intressenter kan vara med på energiomställningen.

Vi möjliggör positiv förändring

Innovativ, kompetent och hänsynsfull: det är den rollen vi vill spela i ekonomin för utfasning av fossila bränslen.