Kraftverket

Vi bygger för närvarande två vindkraftsparker i kommunen Karstula.

Vår avsikt är att båda vindkraftsparkerna ska vara i drift i slutet av år 2023 och att förbli en långsiktig ägare och operatör av de två vindkraftsparkerna samt en del av det lokala samhället i Karstula.

59 MW
kombinerad genereringskapacitet

Sammanlagt 168 000 MWh el produceras i genomsnitt årligen

Det motsvarar den årliga förbrukningen för 20 000 finländska hushåll

137 760 ton koldioxid undviks årligen (vid produktion med kol)

Vår närvaro i Finland

Koiramäki: Vindkraftsparken består av fem Nordex N163-vindkraftverkgeneratorer och den totala kapaciteten är 29,5 MW.

 

Mustalamminmäki: Vindkraftsparkens kapacitet är 29,5 MW och består av fem Nordex N163-vindkraftverkgeneratorer.

Hållbarhet

På Renantis handlar hållbarhet inte bara om att producera och skapa möjlighet att använda förnyelsebar energi, det handlar även om att skapa ett delat mervärde för alla våra intressenter samtidigt som vi värnar om miljön där vi verkar.

Hållbarhet genomsyrar alla våra beslut och affärssystem, det vägleder vår strategi och våra aktiviteter och representerar en central del av vår identitet.

Vilka vi är

Vi är en global aktör inom området förnybar energi.

Vi utvecklar, konstruerar, bygger och hanterar kraftverk som genererar ren energi.

Vi tillhandahåller också mycket specialiserad energihantering och underordnade tjänster till både energiproducenter och konsumenter och använder vår kunskap för att hantera tredjepartstillgångar ur ett tekniskt och administrativt perspektiv.

Kontakta oss

För att få mer information om projektet, fyll i formuläret.

Dina uppgifter kommer att behandlas enligt sekretesspolicyn