Hållbarhet vägleder allt vi gör

Vi driver en distinkt affärsmodell som kombinerar ekonomisk hållbarhet med generering av socialt och miljömässigt värde, och vi strävar ständigt efter innovativa sätt att leverera våra tjänster.

Vi ser oss själva som en viktig del i att inte bara möjliggöra våra egna mål utan även våra intressenters mål.

Med en verksamhet baserad på våra starka och transparenta industriella, etiska och sociala principer bidrar vi på ett konkret sätt till global och lokal hållbar utveckling som beskrivs i vår hållbarhetsrapport 2021.

GÅ TILL RAPPORTEN

Hållbarhet i centrum

För oss handlar hållbarhet inte bara om att producera och skapa möjlighet att använda förnyelsebar energi, det handlar även om att skapa ett delat mervärde för alla våra intressenter samtidigt som vi värnar om miljön där vi verkar.

Hållbarhet genomsyrar alla våra beslut och affärssystem, det vägleder vår strategi och våra aktiviteter och representerar en central del av vår identitet.

Stadga om hållbarhet

Vårt bidrag till lokal hållbar utveckling uttrycks tydligt i vår stadga om hållbarhet, där vi formellt redovisar våra åtaganden.SKAPA ETT GEMENSAMT VÄRDE

Vi främjar det ekonomiska deltagandet i lokala samhällen genom att ge möjlighet att investera i våra kraftverk genom lokala samarbetsprogram

SAMHÄLLSUTVECKLING

Vi stöder sociala initiativ, utbildnings-, miljö- eller infrastrukturinitiativ i lokala samhällen genom våra förmånsprogram för samhällen och uppmuntrar till att dela med sig av bästa praxis

UTBILDNING

Vi stöder främjandet av färdigheter, kompetens och kunskapsdelning som rör hållbar energi genom utbildningsprojekt och -initiativ

MILJÖSKYDD

Vi minimerar aktiviteternas påverkan på miljön i de områden där vi är verksamma

LOKAL LEVERANTÖRSKEDJA

Vi stöder användningen av lokal arbetskraft och korta leverantörskedjor, vilket gynnar den lokala ekonomin och miljön

Vårt förhållningssätt till lokala samhällen

På Falck Renewables är samarbetet med samhällena som finns runt våra vindkraftsparker kärnan i allt vi gör.

I Finland arbetar vi med att införa förmånsprogram som stöder samhällen i närheten av våra projekt.

Ta en titt på några initiativ som har lanserats i Sverige och Storbritannien:

GÅ TILL SAMHÄLLSPORTALEN